Beste leden en senioren van Someren-Eind,

 

Op dinsdag 31 maart organiseert KBO Someren-Eind een voorlichtingsbijeenkomst in de Einder. Deze middag is voor al onze leden en overige belangstellenden. De bijeenkomst bevat de volgende thema’s:

Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen, waarbij de hersenen langzaam achteruitgaan. Denk hierbij aan vergeetachtigheid, geheugenverlies, niet meer op een woord kunnen komen en gedragsverandering. Er komen diverse aspecten van dementie aan bod. Met deze middag hopen we bij te dragen aan het begrijpen van en beter omgaan met mensen met dementie. 

Voedselveiligheid

De productie, het vervoer, verwerken en bewaren
van voedsel is belangrijk. Hoe zorgen we er voor,
dat we producten kunnen eten, zonder er
ziek van te worden. 

Dhr. Chris Kinders, senioren-voorlichter bij GGD Brabant-Zuidoost, komt ons over beide thema’s informatie geven.

De middag is geheel gratis. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Locatie:       gemeenschapshuis De Einder

Datum:       31 maart 2020

Aanvang:   13.30 uur

Tijdens de pauze wordt een kopje koffie/thee aangeboden.

Opgeven voor 25 maart a.s. bij een van de bestuursleden. Mailen kan ook.

  • Nico v.d. Broek, Lambertusstr. 19a
  • Drina v.d. Eijnden, Coöperatiestr. 5
  • Frans Boerekamps, Bongerd 27
  • Henk Schroijen, Willem Alexanderl. 10
  • Nelly v. Houts, Haspelstr. 21
  • Elly v.d. Ven, Ketelberg 17
  • Marij Klinckenberg, Boerenkampl. 159

of mailen naar ferklinckenberg@hotmail.com

Naam:                     ____________________________________________

Aantal personen:      _________                 

We hopen velen te mogen begroeten.