JEU DE BOULES

De speeltijden zijn: van begin maart elke dinsdag en vrijdagmiddag van 13.30

tot ongeveer 16.00 uur.

We spelen op het Torenplein, iedereen is van harte welkom.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Rinie Vossen

Tel.49432