De Ledenadministratie:

Wanneer u lid wordt van KBO afd. Someren-Eind, dan worden uw gegevens verwerkt in de leden administratie.

Wanneer er mutaties zijn, zoals overlijden, verhuizen etc, gelieve dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministrateur tel. 0493-492887 0622454777

Ook kunt u het door mailen. Het e-mail adres is: kbosomereneind@gmail.com