Welkom op onze site van KBO Someren-Eind 

 

K.B.O. Someren-Eind is een actieve bloeiendevereniging met ruim 430 leden met als doelstelling belangenbehartiging van de oudere inwoners van Someren-Eind op het gebied van welzijn, wonen en zorg.

Naast de belangenbehartiging is de KBO Someren-Eind ook zeer actief in het organiseren van allerlei activiteiten voor de ouderen, o.a. themadagen, koersballen, kaarten, fietsen, kienen, zwemmen, gymmen, zingen, wandelen en jeu de boules. Verder wordt er een dagreis en een ½ dagreis georganiseerd en vieren wij gezamenlijk het St.Annafeest en de Kerstviering.

Veel van onze leden nemen hieraan deel, toch zou het van groot belang zijn als er nog meer leden hiervan gebruik zouden maken.

Breng eens vrijblijvend een bezoek aan een of  meerdere van deze activiteiten,(zie datums in dit programmaboekje) het brengt ontspanning, gezelligheid en contact met anderen.

Onze K.B.O. is er voor iedereen(maak er gebruik van).

Bovendien hebben wij vrijwillige KBO ouderenadviseurs die U vooral met persoonlijke vragen behulpzaam kunnen zijn.

In dit verband is er goede samenwerking met de medewerkers van het wmo loket gemeente Someren waar we met de meeste vragen terecht kunnen.