Voorzitter        : Nico van den Broek

                         Lambertusstraat19a

                         5712 CS Someren

                         0493-492887

                         info@nicovandenbroek.nl

 

Secretaris      : Marij Klinckenberg-Philippens

                        Boerenkamplaan 159

                        5712 AD Someren

                        0493-494687

                        ferklinckenberg@hotmail.com

 

 

 

Vice Voorzitster : Drina van den Eijnden-Michiels

                          Cooperastiestraat 5 

                          5712 EA Someren

                          0493-494049

                          eijndenmichiels@gmail.com

 

Penningmeester : Henk Schroyen

                          W. Alexanderlaan 10

                          5712CA Someren

                          0493-842796

                          j.schroijen@lijbrandt.nl

 

Lid                   : Nelly van Houts-Koppen

                         Haspelstraat 21

                         5712 EE Someren

                         0493-493100

                         vanhoutsnelly@ziggo.nl

 

Lid                   : Elly van den Ven

                         Ketelberg 17

                         5712NH Someren

                         0493-496644

                         Elly.ven@gmail.com

                          

Lid                   : Frans Boerekamp

                          Bongerd 27

                          5712 CG Someren

                          0493-493127

                          kbosomereneind@gmail.com