Beste leden,

Graag nodigen wij U uit voor onze St. Anna-viering op 2 september

In de zaal de Platte Vonder.

Dit feest ter ere van onze patroonheilige begint om 13:30 De zaal is open vanaf 13:00 uur.

De programma voor die middag is als volgt:                        

  1. Bij binnenkomt wordt u een kopje koffie aangeboden.
  2. De voorzitter heet u van harte welkom.
  3. De middag wordt verder verzorgd door Hans van Buul met zang en accordeon muziek.
  4. Na afloop is er een heerlijke Brabantse koffietafel. 

Het beloofd een gezellige middag te worden en hopen dan ook velen van u te mogen begroeten.

Voor deze bijeenkomst vragen wij nu een eigen bijdrage van 7,50 te voldoen bij opgave via onze bankrekening met vermelding van uw  lidnummer.

Rekening  NL50RABO0148013686  tnv KBO-Someren-Eind.

Deze opgave graag voor 25 augustus.

Met vriendelijke groet namens bestuur KBO Someren-Eind.