Kerstmis 2020 – In vertrouwen verder.

Kerstmis in het jaar 2020. Het jaar waarin een minuscuul klein onzichtbaar virus in de hele wereld een spoor trok van ellende met tienduizenden overledenen en miljoenen zieken.
Een jaar dat iedereen, jong en oud, zich nog hun hele verdere leven zal herinneren.
Een jaar waarin een knuffel en een kus op de wang veranderde in zwaaien op afstand en een kus op het raam.
Een jaar waarin eenieder op de proef werd en wordt gesteld.
Een jaar waarin gezonde mensen na een kort ziekbed overleden zonder familie en achterlatend met een groot verdriet.
Een jaar waarin vele verenigingen en organisaties plannen hadden die abrupt eindigden, ook bij onze KBO-Afdelingen in Someren-Dorp, Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop.

Het Kerstfeest; een feest van licht, gezelligheid, lekker eten, samenzijn met familie, vrienden en kennissen, dat door de lock down nu niet of nauwelijks gevierd kan worden. Bijna alle sociale contacten vielen weg.
De mogelijkheden om in contact te komen met onze KBO-leden en ouderen waren klein. Besturen en vrijwilligers probeerden het nog langs digitale weg of met een telefoontje en in een aantal gevallen met een bloemetje of een cadeautje.

De vooruitzichten zijn dat ook in 2021 het er voorlopig niet anders zal uitzien dan de laatste maanden van dit jaar. Het ongewisse blijft nog even duren totdat de noodzakelijke en broodnodige vaccinatie heeft plaatsgevonden.

Vele ouderen verlangen weer naar de tijd, dat men de kinderen en kleinkinderen kan ontvangen en kunnen knuffelen. Dat oude tijden weer terugkeren. Dat de sociale contacten weer gelegd kunnen worden als vanouds. Dat besturen en vrijwilligers hun taken weer kunnen uitvoeren. Dat er weer georganiseerd en begeleid kan worden. Dat nieuwe initiatieven kunnen worden ontwikkeld.

Je kunt nauwelijks een gevoel ervaren dat gelukkiger maakt dan voor andere mensen iets te kunnen betekenen. Daarbij komt het niet aan op de hoeveelheid maar op de intensiteit. Uiteindelijk zijn de menselijke relaties toch gewoon het belangrijkste in het leven.

Namens het bestuur: Cor, Frans, Driek, Elly en Fons van KBO-Kring Gemeente Someren en mede ook namens onze vrijwillige ouderenadviseurs, cliëntondersteuners en belastinghulpen, wensen wij u ondanks deze niet gemakkelijke tijd, fijne Kerstdagen toe met alle goeds en vertrouwen voor 2021.

Wij hopen dat wij als KBO dan weer iets voor u kunnen betekenen, zoals u dat van ons gewend was.